MYAMMI

HACCP ve

ISO 25000 / 2005

sertifikasyon hazırlıklarını

tamamlamak üzeredir.